Visio

Edellä­kävijä

Strategisten linjausten kautta johdetulla toiminnalla tähdätään vision toteutumiseen. Uimahalliyhtiön visio vuodelle 2025 on olla Edelläkävijä – suuntana tulevaisuus. Visiossa Rajamäen uimahalia verrataan muihin uimahalleihin toiminnan, talouden tai asiakaskokemusten kautta.

Lisäarvo omistajalle

Kunnan ainoana uimahallina uimahalliyhtiön lisäarvo on omistajalle suuri. Kunnassa ei ole toista liikuntapaikkaa, joka liikuttaa asiakkaita parhaimmillaan yli 300 000 asiakaskäynnin verran vuodessa. Hyvinvointi- palveluiden tuottajana uimahallilla on se erityispiirre, että uimahalli liikuttaa paljon myös ikäihmisiä sekä erityisryhmiin kuuluvia kuntalaisia. Unohtamatta vauvoja, lapsia sekä työikäisiä kuntalaisia.

 

Skip to content