Hallitus

Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategian ja valvoo sen toteuttamista, hyväksyy riskienhallinnan periaatteet sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan. Hallitus kutsuu koolle yhtiökokouksen ja tekee sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset päätösesitykset.

 

Marko Nikkanen

puheenjohtaja

Anne Salminen

vara­puheen­johtaja

Susanne Heinonen

jäsen

Maiju Paaso

jäsen

Jari Kovanen

jäsen

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@rajamaen-uh.fi
Skip to content